Univanich Palm Oil Public Co. Ltd.

บทแนะนำประธาน

ธุรกิจยูนิวานิชเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 เมื่อคุณเจียร วานิช และเพื่อนกลุ่มเล็กๆ บุกเบิกปลูกปาล์มน้ำมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อก่อนเกษตรกรรายย่อยในภาคใต้ของไทยพึ่งพาพืชยังชีพหรือต้นยางพาราเป็นแหล่งรายได้หลัก และปาล์มน้ำมันถูกมองว่าเป็นพืชแปลกถิ่นและมีความเสี่ยงสูง

ในช่วงปีแรกๆนั้น ภาคใต้ของประเทศไทยประสบปัญหาความยากจนและความไม่มั่นคงทางการเมืองเป็นอย่างมาก การปล้น การลักพาตัว หรือแม้แต่การลอบวางเพลิงสถานที่ราชการในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องแปลก ความพยายามอย่างแรงกล้าของคุณเจียรในการสร้างธุรกิจใหม่จากพืชผลใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวนเช่นนี้ ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มองว่าแทบจะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้

โดยไม่คำนึงถึงอันตรายและความยากลำบากส่วนตัว แต่ได้รับการสนับสนุนโดยมิตที่ดี เช่นคุณโอสถ โกศิน การปลูกปาล์มน้ำมันแห่งแรกของประเทศไทยเริ่มขึ้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2512 บริษัทผู้บุกเบิกชื่อ บริษัท ไทยออยล์ปาล์มอุตสาหกรรม จำกัด (TOPI) ยังลงทุนในโรงงานน้ำมันปาล์มแห่งแรกของประเทศ โรงสกัดที่มีกำลังการผลิต 10 ตัน FFB/ชั่วโมง เพื่อรองรับผลผลิตจากสวนบริษัทแห่งแรกคือสวน TOPI บนพื้นที่ 16,000 ไร่ (2,560 เฮกตาร์) และเกษตรกรรายย่อยในบริเวณใกล้เคียงจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนานี้

ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นนักคิดค้นอยู่เสมอ คุณเจียรจึงจัดหากล้าพันธุ์ปาล์มคุณภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จะปลูกก่อนและได้ผลตอบแทนทีหลัง  คุณเจียรได้บอกกับพวกเขาเหล่านี้ว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนคืนเมื่อส่งมอบผลปาล์มสดไปยังโรงงาน TOPI ในอีกสี่ปีต่อมาโดยไม่ต้องวางเงินมัดจำหรือดอกเบี้ย เขาเชื่ออย่างยิ่งว่าเกษตรกรและองค์กรธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุความสำเร็จร่วมกัน ปรัชญานี้ของคุณเจียรยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดย 95% ของผลปาล์มที่โรงงานยูนิวานิชดำเนินการในปัจจุบันผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยอิสระและครัวเรือนมากกว่า 10,000 ราย “พืชผลสีทอง” นี้ได้เปลี่ยนแปลงชุมชนในชนบทของพวกเขา นำความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง และโอกาสการจ้างงานใหม่ๆมากมาย

บริษัท เจียรวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด และ บริษัท สยาม ปาล์ม ออยล์ จำกัด เป็นบริษัทบุกเบิกอื่นๆ ซึ่งต่อมาได้เข้าร่วมกลุ่ม TOPI ภายใต้การเป็นประธานของ คุณเอกพจน์ วานิช บุตรชายของคุณเจียร ในปี พ.ศ. 2526 ได้ร่วมทุนกับ Unilever PLC จนกลายเป็นธุรกิจเดียวในชื่อ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับ Unilever Plantations และ Plant Science Group กลายเป็นอีกบทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเราที่ยาวนานถึง 15 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2541 คลื่นลูกใหม่แห่งเทคโนโลยี ความรู้ด้านการวิจัย ผู้คน และระบบการจัดการมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอม ยูนิวานิช ให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ การถอนตัวของยูนิลีเวอร์จากธุรกิจการเกษตรและการออกจากยูนิวานิชในปี พ.ศ. 2541 นำไปสู่การก่อตั้ง บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และการจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546

หลังจากการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2556 ก้าวสำคัญต่อไปคือการลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจน้ำมันปาล์มร่วมทุนก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ โรงงานน้ำมันปาล์มยูนิวานิช คาร์เมนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดโคตาบาโตเหนือ ในปี พ.ศ. 2557 การร่วมทุนดังกล่าวมีต้นแบบมาจากปรัชญาที่ประสบความสำเร็จแบบเดียวกับคุณเจียร วานิช นั่นคือการแบ่งปันความรู้และเผยแพร่ความเจริญรุ่งเรืองภายในชุมชนที่เราดำเนินการอยู่

ยูนิวานิชมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในทุกๆที่ที่เราไป และสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกับเกษตรกรในท้องถิ่น ดังตัวอย่างการดำเนินงานของคุณเจียร ด้วยความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในภูมิภาค ภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากกลุ่มโจรและผู้ก่อความไม่สงบจึงลดลงและหายไปจากพื้นที่ปาล์มน้ำมันของประเทศไทยในที่สุดในช่วงทศวรรษที่ 1990

Univanich Palm Oil PCL

วิสัยทัศน์และปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

Service Image

นวัตกรรม

การผสมเกสรของแมลงที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรอย่างมาก

Service Image

การปรับปรุง

ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อยมากถึง 36%

Service Image

ผู้บุกเบิก

เทคนิคการดักจับมีเทนครั้งแรก “กลไกการพัฒนาที่สะอาด”

เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างเส้นทางเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและการพัฒนา ยูนิวานิชเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำนวัตกรรมเช่นการผสมเกสรแมลงซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรอย่างมาก โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแห่งแรกของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2529 และมีการปลูกเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของยูนิวานิชทดสอบเต็มรูปแบบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 โดยในปี พ.ศ. 2549 ยูนิวานิชได้ลงทุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อผลิตปาล์มน้ำมันและต่อมาได้ผลิตเมล็ดปาล์มน้ำมันแม่พันธุ์เนื้อเยื่อเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยออกจำหน่ายปี พ.ศ. 2559


ในด้านการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ยูนิวานิชได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกการทำระบบน้ำหยดในสวนปาล์มน้ำมันระดับโลก นอกจากนี้เรายังได้แนะนำเทคนิคการปลูกปาล์มน้ำมันล่วงหน้าและการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ วิธีการปลูกซ้ำด้วยวิธีการใหม่ๆ โดยเริ่มจากการตัดต้นปาล์มเก่า 50% และปลูกต้นกล้าใหม่ลง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับปรุงรายได้ของเกษตรกรรายย่อยได้มากถึง 36% เมื่อเทียบกับวิธีการปลูกซ้ำแบบเดิม


ยูนิวานิชถือหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดในทุกสิ่งที่เราทำ ในปี พ.ศ. 2556 พื้นที่เพาะปลูกและโรงงานของเราในประเทศไทยได้รับการรับรองจาก การเจรจาโต๊ะกลมเพื่อการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนที่ผ่านการตรวจสอบ (CSPO) ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552 ยูนิวานิชยังเป็นผู้บุกเบิกเทคนิคการดักจับมีเทนครั้งแรกของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มทั่วโลก ซึ่งได้รับการจดทะเบียนโดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” สำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสร้างการลดการปล่อยก๊าซที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (CERs) สิ่งเหล่านี้คือความสำเร็จด้านความยั่งยืนในอดีตที่บริษัทภาคภูมิใจอย่างสมเหตุสมผล แต่เราก็ตระหนักดีว่าความยั่งยืนต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


จากตัวอย่างผู้ก่อตั้งของเราที่สร้างความแตกต่างให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคใต้ของประเทศไทย ยูนิวานิชมีเป้าหมายที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไปในภูมิภาคมินดาเนาของฟิลิปปินส์ ซึ่งชุมชนจำนวนมากกำลังประสบปัญหาความยากจนและความไม่มั่นคงทางการเมือง เกษตรกรในจังหวัดโคตาบาโตเหนือที่ปลูกปาล์มน้ำมันสามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์มสดได้ทุกสองสัปดาห์และขายให้กับโรงงานน้ำมันปาล์มยูนิวานิช คาร์เมน ซึ่งสร้างรายได้ที่จำเป็นให้กับชุมชนในชนบทของพวกเขา ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ยูนิวานิชได้ซื้อผลปาล์มสดรวมมูลค่า 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้ปลูกรายย่อยเหล่านั้น ดังนั้นการลงทุนของเราจึงส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ถือหุ้นของเราสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนตลอดการพัฒนาของเราไม่ว่าเราจะเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงใดเราจะยังคงพยายามสร้างความแตกต่าง เติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยยังคงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกคนครับ

 

authour Image
นายอภิรักษ์ วานิช

ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม