เส้นทางการพัฒนา

2512
2512

เพาะปลูกปาล์มน้ำมันครั้งแรก

ณ บริษัท ไทยออยล์ปาล์มอุตสาหกรรม จำกัด (นิคม TOPI) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ บุกเบิกโดยคุณเจียร วานิช
2517
2517

เปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งแรก

ที่ TOPI ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 10 ตันต่อชั่วโมง
2521
2521

ขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม

ที่ บริษัท ฮับ ฮวด จำกัด ซึ่งบุกเบิกโดย คุณเจียร วานิช
2523
2523

เปิดโรงงานน้ำมันปาล์มแห่งที่สอง

ดำเนินการโดย บริษัท สยาม ปาล์ม ออยล์ จำกัด ในตำบลอ่าวลึก จ.กระบี่

กำลังการผลิตขั้นต้น 10 ตันต่อชั่วโมง

2526
2526

การร่วมทุนของสามบริษัทผู้บุกเบิก

ร่วมกับ Unilever Plantations Group จากสหราชอาณาจักร ก่อตั้งกลุ่มยูนิวานิช ภายใต้การนำของนายเอกพจน์ วานิช
2529
2529

ยูนิวานิชเข้าร่วมโครงการผสมพันธุ์พืชนานาชาติ (CBP)

เพื่อแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันน้ำดีกับศูนย์วิจัยชั้นนำในต่างประเทศ
2534
2534

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช 1991 (OPRC)

ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดใช้งานการทดลองด้านพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์ขั้นสูง และสำหรับการฝึกอบรมเกษตรกร
2535
2535

เริ่มการปลูกทดแทน

ที่ TOPI ด้วยพันธุ์ปาล์มรุ่นใหม่
2538
2538

การควบรวมกิจการทางกฎหมาย

ของบริษัทร่วมทุนทั้งสามแห่งมาเป็น บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด โดยมีพื้นที่ปลูกรวมกัน 38,088 ไร่ (6,094 เฮกตาร์) และโรงงาน 2 แห่ง
2540
2540

ขยายกำลัการผลิตโรงงานทั้ง 2 แห่ง

การขยายกำลังการผลิตของโรงงานยูนิวานิชทั้ง 2 แห่ง การขยายโรงงานยูนิวานิช 2 แห่งที่ TOPI และสยามปาล์มเพื่อสร้างกำลังการผลิตเป็น 30 ตันต่อชั่วโมง
2542
2542

ยูนิลีเวอร์ถอนตัวจากธุรกิจการเกษตร

พ.ศ. 2541 ด้วยการขายหุ้นยูนิวานิช 51% ให้กับผู้ร่วมทุนชาวไทย นำโดยคุณอภิรักษ์ วานิช
2543
2543

เปิดเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเอกพจน์

ใน อ.ปลายพระยา เพื่อผลิตกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  1.0 ล้านต้นต่อปีให้กับชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่
2544
2544

การขยายกำลังการผลิตโรงงาน TOPI

 

เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 60 ตันต่อชั่วโมง รวมกับโรงบีบเมล็ดปาล์มแห่งใหม่ที่ 75 ตันต่อวัน
2548
2548

เป็นบริษัท มหาชน

บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด ในเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อ UVAN  ด้วยสถิติโรงงานสกัดน้ำมันจากผลปาล์มสด 507,000 ตัน และผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 102,000 ตัน
2549
2549

สร้างโรงงานแห่งที่ 3 อ.ลำทับ จ.กระบี่

ด้วยกำลังการผลิต 45 ตันต่อชั่วโมง
2550
2550

สร้างโรงงานบีบเมล็ดในปาล์ม แห่งที่ 2

ที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่ด้วยกำลังการผลิต 75 ตันต่อวัน ภายในปี พ.ศ. 2548 โรงงานยูนิวานิชทั้งสามแห่งมีกำลังการผลิตรวมกันที่ 105 ตัน (FFB/ ชั่วโมง) และ 150 ตันของเมล็ดในปาล์ม (PK/ วัน)
2550
2550

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแห่งแรกของประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช  (OPRC) เพื่อการวิจัยการโคลนปาล์มชั้นดีจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ของบริษัท
2551
2551

บุกเบิกโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 3 แห่ง

สร้างที่โรงงานของบริษัทเพื่อผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนประมาณ 6 เมกะวัตต์ เพื่อขายให้ไฟให้กับโครงข่ายกริดท้องถิ่น เพื่อสร้างการลดการปล่อยก๊าซที่ผ่านการรับรอง (CERs) ประมาณ 100,000 ตันเทียบเท่าคาร์บอนต่อปี

 

2551
2551

รางวัลระดับชาติ

ยูนิวานิช รับรางวัล บริษัทที่มีผลประกอบการดีที่สุด จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทขนาดกลาง
2551
2551

บุกเบิกการส่งออกน้ำมันปาล์ม

ยูนิวานิชส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 151,000 ตันไปยังยุโรปและเอเชีย
2552
2552

ซื้อที่ดินใหม่ 2,000 ไร่

ที่นครศรีธรรมราช เพื่อจัดตั้งโรงเพาะชำ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดหากล้าปาล์มน้ำมันปีละ 1 ล้านต้นให้กับเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทย
2552
2552

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

พ.ศ. 2552 ยูนิวานิชได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสิบบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลประกอบการ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2546 – ​​2551 ใน Bangkok Post Scorecard
2553
2553

การขยายห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ขยายขนาดการผลิตปาล์มน้ำมันโคลนตามความสำเร็จของการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ OPRC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
2554
2554

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CER) ที่ผ่านการรับรองจาก United Nations Gold Standard 2011

ออกให้กับโรงงานยูนิวานิชเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นบริษัทน้ำมันปาล์มรายแรกในเอเชียที่ได้รับมาตรฐาน CERs นี้
2554
2554

ขยายโรงงานสยามเป็น 45 ตัน/ชม

ใช้เทคโนโลยีใหม่ คือการนึ่งปาล์มแนวตั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณน้ำเสีย
2555
2555

ทำลายสถิติการขายไฟฟ้าหมุนเวียน

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพยูนิวานิชผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 34 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. 80 ล้านบาท
2555
2555

รางวัลระดับนานาชาติ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยูนิวานิช-ปลายพระยา กลายเป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระกลุ่มแรกของโลกที่ได้รับการรับรองในฐานะเกษตรกรผู้ปลูกอย่างยั่งยืนของ RSPO
2556
2556

ขยายธุรกิจสู่ฟิลิปปินส์ ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์ม ออยล์ คอร์ปอเรชั่น

เริ่มก่อสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มแห่งแรก ในจังหวัดโกตาบาโตเหนือของมินดาเนา
2556
2556

การส่งออกน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืน (CSPO) ครั้งแรก

จากท่าเรือยูนิวานิชที่แหลมพงษ์ไปยังเมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี
2556
2556

การยอมรับในระดับสากล

ยูนิวานิชได้รับเลือกให้นำเสนอบทความหลักแก่ผู้แทน 2,000 คนในการประชุม International Palm Oil Congress ที่ประเทศมาเลเซีย บทความนี้วิเคราะห์การวิจัย 16 ปีเกี่ยวกับความหนาแน่นของการปลูกใหม่และเทคนิคการปลูกพืชทดแทนที่พัฒนาโดย Univanich OPRC ในประเทศไทย
2557
2557

การขายการลดการปล่อยมลพิษที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทองคำ (CERs) จำนวน 203,000 รายการ

จากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของยูนิวานิช เทียบเท่ากับการลดการปล่อยคาร์บอนมากกว่า 200,000 ตันภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดของสหประชาชาติ (CDM)
2557
2557

รางวัล : บริษัทปลูกปาล์มน้ำมันแห่งปี

ในงาน Thailand Excellence Awards ประจำปี พ.ศ. 2557
2557
2557

โรงงานแห่งใหม่ของ JV Carmen Palm Oil Corporation ในเมืองมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์เสร็จสมบูรณ์

โรงงาน JV Carmen Palm Oil Corporation แห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์ในมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีกำลังการผลิตผลปาล์มสด 30 ตันต่อชั่วโมง
2558
2558

ซื้อพื้นที่สร้างโรงงานใหม่

จำนวน 401 ไร่ เพื่อสร้างโรงงานและเรือนเพาะชำปาล์มน้ำมันที่ อ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทางภาคใต้ของประเทศไทย
2558
2558

ซื้อพื้นที่ท่าเรือเพิ่ม

เพื่อติดตั้งถังบรรจุ (Tank Farm) ที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมป่อง จ.กระบี่
2559
2559

โรงเพาะชำและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรปาล์มน้ำมันแห่งใหม่

ก่อสร้างขึ้นที่พื้นที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
2559
2559

การยอมรับในระดับสากลด้านความยั่งยืน

ในการประชุมระดับโลกของ การเจรจาโต๊ะกลมเพื่อการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ยูนิวานิชได้จัดแสดง สี่เสาหลักแห่งความยั่งยืนของน้ำมันปาล์ม ของบริษัทต่อผู้แทนจากนานาชาติและรองนายกรัฐมนตรีของไทยกว่า 800 คน
2560
2560

เป้าหมายล้านตัน

โรงงานยูนิวานิช ประเทศไทย สกัดผลปาล์มสดทั้งหมด 1,075,000 ตัน และผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ 204,000 ตัน
2560
2560

รางวัลบริษัทปลูกปาล์มน้ำมันดีเด่นแห่งปี

ในงาน Thailand Excellence Awards ประจำปี
2560
2560

ซื้อกิจการโรงงานน้ำมันปาล์มของบริษัทโชควัลลภาปาล์มออยล์ จำกัด ในจังหวัดพังงา

ด้วยกำลังการผลิต 60 ตันต่อชั่วโมง โรงงานแห่งที่สี่นี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Univanich CVP Factory
2561
2561

สร้างโรงงานแห่งที่ 5 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 30 ตันต่อชั่วโมง โรงงานแห่งนี้ได้ถูกเรียกในชื่อ โรงงานยูนิวานิชป่าบอน
2561
2561

การขยายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ขณะนี้บริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนจากก๊าซชีวภาพได้ 7.66 เมกะวัตต์ที่โรงงาน 3 แห่ง บวกกับการผลิตไฟฟ้าจากบริษัทร่วมทุนอีก 2.8 เมกะวัตต์ที่โรงงาน Univanich CVP
2561
2561

สร้างแปลงเพาะชำแห่งที่ 5

ที่อำเภอบางวัน จังหวัดพังงา เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว
2562
2562

เพิ่มกำลังการบีบเมล็ดในปาล์ม

เพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานโทปีและลำทับ เสร็จสิ้นการติดตั้ง Port Bulking หรือ 'Tank Farm' ที่ท่าเรือแหลมป่อง จังหวัดกระบี่ ระยะแรกนี้มีแท็งก์เก็บน้ำมันขนาด 8,000 ตันและท่อส่งสำหรับการโหลดอย่างรวดเร็วของเรือส่งออกขนาดใหญ่
2563
2563

ขยายโรงงานยูนิวานิช คาร์เมน ในประเทศฟิลิปปินส์

จาก 30 เป็น 60 ตัน/ชั่วโมง

ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงงานยูนิวานิช 6 แห่งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์มีกำลังการผลิตผลปาล์มสดรวมกัน 300 ตันต่อชั่วโมง และเมล็ดในปาล์มมีกำลังการผลิต 345 ตันต่อวัน

สถิติล่าสุด : ข้อมูลล่าสุด: ในปี พ.ศ. 2564 โรงงานยูนิวานิชในประเทศไทยและฟิลิปปินสกัดผลปาล์มสด 1.3 ล้านตันเพื่อผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ 260,044 ตัน