Univanich Palm Oil PCL

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ลูกผสมของยูนิวานิชระหว่าง Deli dura (D) และ Yangambi pisifera (P) มีต้นกำเนิดที่สามารถสืบย้อนกลับไปได้ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการคัดเลือกเพื่อสร้างสายพันธุ์ลูกผสม Univanich DxP ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกนี้ มีการนำเข้าวัสดุเพาะพันธุ์เพิ่มเติมผ่านโปรแกรม Unilever-Harrison Crossfield Combined Breeding (CBP) ซึ่งได้มาจากโครงการเพาะพันธุ์ใน Binga/Yangambi ในCongo, Lobe ประเทศCameroon และ Dami จากประเทศปาปัวนิวกินี จากการแลกเปลี่ยนนี้ ยูนิวานิชได้รับ Yangambi pisifera ที่มีชื่อเสียงซึ่งผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมผ่านการทดสอบรุ่นลูกในการทดลองของยูนิวานิช

โครงการปรับปรุงพันธุ์ของเราก่อตั้งขึ้นโดย Dr. RHV Corley หัวหน้าฝ่ายวิจัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูก Unilever ยูนิวานิชได้ว่าจ้างที่ปรึกษาระดับโลกเพื่อให้คำแนะนำในการคัดเลือกสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษามาตรฐานสูงสุดของการผลิตเมล็ดพันธุ์ การทดสอบภาคสนามอย่างเข้มงวดและการวิเคราะห์ทำให้มั่นใจได้ว่าได้ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงสุดเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ของยูนิวานิช

image
image
ทำในสิ่งที่เป็นไปได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

UNIVANICH

icon png

น้ำมัน CPO-PKO

น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสีส้มขุ่นที่สกัดจากการบีบผลปาล์มสด

icon png

ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ของเรา เรามีต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันจำหน่ายจากแปลงเพาะชำที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ในจังหวัดกระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และพัทลุง...

ลูกค้าของยูนิวานิชสามารถมั่นใจได้ด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และการตรวจสอบกระบวนการผลิตเป็นประจำทุกปี ซึ่งจำเป็นต่อการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงนี้ การตรวจสอบล่าสุดยังคงแสดงให้เห็นว่าลูกผสมของ Univanich DxP เป็นลูกผสมเทเนอร่าแท้ 100%

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทยมักจะไม่พบโรคร้ายแรงที่ทำให้ตายได้ เช่น โรคหลอดเลือดเหี่ยว โรคใบเหลืองร้ายแรง หรือโรคหน่อเน่าตาย ที่สามารถแพร่ระบาดในปาล์มน้ำมันในบางส่วนของแอฟริกา อเมริกาใต้ และอเมริกากลาง ยูนิวานิชมีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดสำหรับการส่งออกเมล็ดพันธุ์แต่ละรายการที่ออกโดยด่านกักกันพืชของกระทรวงเกษตรของประเทศไทย

จุดมุ่งหมายหลักของโครงการปรับปรุงพันธุ์ยูนิวานิชคือการผลิตวัสดุปลูก DxP ที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งทนทานเป็นพิเศษต่อความแห้งแล้งตามฤดูกาลของสภาพแวดล้อมกึ่งเขตร้อน ที่ยูนิวานิชเรามีผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ 2 ชนิด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ยูนิวานิช และเมล็ดพันธุ์โคลนอลอีลิท ยูนิวานิช:

เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดของเรามีคุณสมบัติหลักสองประการ

  • 1. ให้ผลตอบแทนสูง
  • 2. ทนแล้ง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเมล็ดพันธุ์ Univanich Elite Clonal:

ยูนิวานิชพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อผลิตปาล์มน้ำมันโคลนนิ่ง ต้นปาล์มแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกระบุในโครงการปรับปรุงพันธุ์ของบริษัท และทำการโคลนจากตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นกล้าปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงรุ่นต่อไป ซึ่งก็คือรุ่นเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ Clonal ได้รับการพัฒนาโดยการคัดเลือกต้นแม่ที่ดีที่สุดของเราและทำการโคลน จากนั้นนำต้นแม่เหล่านี้มาปลูกเพื่อสร้างสวนเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ในปริมาณมากพอ การผสมเกสรทำได้โดยใช้ละอองเกสรจากต้นพิซิเฟราที่ดีที่สุดของเรา สิ่งนี้ก่อให้เกิดเมล็ดพันธุ์โคลนของเราซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นยอดรุ่นต่อไป

ประโยชน์ของเมล็ดโคลนอล

เอกสารเผยแพร่

1. Irrigation of oil palms in Southern Thailand

Palat Tittinutchanon, B G Smith and R H V Corley ISP International Planters Conference, May 2000

2. Replanting oil palms in Thailand : Underplanting with Various Thinning and Pruning Techniques

J H Clendon and Palat Tittinutchanon Incorporated Society of Planters : National Seminar, 4 – 15 June 2004

3. The Univanich oil palm Breeding Programme and Progeny Trial Results from Thailand

V. Rao, Palat Tittinutchanon, Chayawat Nakharin and R H V Corley The Planter. Vol. 84. No. 989, August 2008

4. A Review of Three CDM Biogas Projects Based on Palm Oil Mill Effluent, in Southern Thailand

Sompol Tantitham, Phiphit Khlaisombat, J H Clendon, M Campbell-Board and B McIntosh PIPOC International Palm Oil Conference. 9 – 12 November 2009

5. Maximising oil palm Yield by High Density Planting and Thinning

Palat Tittinutchanon, Chayawat Nakharin and R H V Corley The Planter, 88 (1033) : 241 – 256 2012

6. Maximising Lifetime Yield for Greater Economic Sustainability

R H V Corley & Palat Tittinutchanon PIPOC International Palm Oil Conference, Kuala Lumpur, 2013