ความยั่งยืน

การวิจัยและการพัฒนา

ในปี พ.ศ. 2526 ยูนิวานิชได้เริ่มความร่วมมือกับ Unilever Plantations และ Plant Science Group ในสหราชอาณาจักร ในช่วงสิบห้าปีต่อมา บริษัทได้จัดตั้งศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน (OPRC) ขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของปาล์มน้ำมันในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูงและปรับปรุงความทนทานต่อสภาพแล้ง

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช (OPRC) ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยปาล์มน้ำมันและปรับปรุงพันธุ์ปาล์มขั้นสูง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ยูนิวานิชได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงสุดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งในและต่างประเทศ โรงเพาะชำปาล์มน้ำมันของบริษัทจัดหาต้นกล้าที่ให้ผลผลิตสูงมากกว่า 1.5 ล้านต้นต่อปีให้กับเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย และขณะนี้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมทนแล้งของเราได้ส่งออกไปยังผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในกว่า 15 ประเทศ

ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกต้นปาล์มพ่อแม่ชั้นดีจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ของยูนิวานิช การวิจัยระยะยาวนี้กำลังจะบรรลุผลด้วยการปลูกปาล์มโคลนที่ให้ผลผลิตสูงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553

และในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันกึ่งโคลนแห่งแรกของประเทศไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการล่าสุดนี้น่าจะสร้างความมั่นใจให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

image
image

ที่ยูนิวานิช เราพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ในการร่วมทุนกับยูนิลีเวอร์ที่ผ่านมา เราได้รับพ่อแม่พันธุ์ชั้นยอดจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น มาเลเซีย คองโก แคเมอรูน และปาปัวนิวกินี เราสามารถใช้พ่อแม่พันธุ์นี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพันธุ์ปาล์มยูนิวานิชให้เหมาะสมกับสภาพประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการวิจัยปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูง เราได้ผลิตลูกผสมมากกว่า 2,000 ต้น และอุทิศพื้นที่กว่า 1,000 เฮกตาร์สำหรับการวิจัยของเรา ซึ่งหลายโครงการเป็นโครงการร่วมกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ยูนิวานิชยังดำเนินการวิจัยอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเทคนิคด้านพืชไร่นา ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต เศรษฐกิจ และความยั่งยืนของเรา

เอกสารเผยแพร่

1. Irrigation of oil palms in Southern Thailand

Palat Tittinutchanon, B G Smith and R H V Corley ISP International Planters Conference, May 2000

2. Replanting oil palms in Thailand : Underplanting with Various Thinning and Pruning Techniques

J H Clendon and Palat Tittinutchanon Incorporated Society of Planters : National Seminar, 4 – 15 June 2004

3. The Univanich oil palm Breeding Programme and Progeny Trial Results from Thailand

V. Rao, Palat Tittinutchanon, Chayawat Nakharin and R H V Corley The Planter. Vol. 84. No. 989, August 2008

4. A Review of Three CDM Biogas Projects Based on Palm Oil Mill Effluent, in Southern Thailand

Sompol Tantitham, Phiphit Khlaisombat, J H Clendon, M Campbell-Board and B McIntosh PIPOC International Palm Oil Conference. 9 – 12 November 2009

5. Maximising oil palm Yield by High Density Planting and Thinning

Palat Tittinutchanon, Chayawat Nakharin and R H V Corley The Planter, 88 (1033) : 241 – 256 2012

6. Maximising Lifetime Yield for Greater Economic Sustainability

R H V Corley & Palat Tittinutchanon PIPOC International Palm Oil Conference, Kuala Lumpur, 2013