ความยั่งยืน

ความยั่งยืนทางสังคม

ขยายบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เนื่องจาก 90% ของปริมาณผลปาล์มสดของเรามาจากเกษตรกรรายย่อย สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการทำงานร่วมกันและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่และเพิ่มผลผลิตให้ได้สูงสุด ยูนิวานิชได้รับประโยชน์จากการบูรณาการในแนวดิ่งตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการจัดการที่ดินและการแปรรูปในโรงงาน นี่เป็นโอกาสสำหรับบริการเสริมสำหรับการแบ่งปันความรู้และคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ำมัน

ด้วยการประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรระดับอำเภอ ยูนิวานิชได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานวันปลูกปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นทั่วทุกเขตและออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องต่อไปนี้:

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน
 2. เทคนิคการปลูกและความสำคัญของการเลือกวัสดุปลูกที่ถูกต้อง.
 3. การจัดการต้นกล้าปาล์มน้ำมัน.
 4. แนวทางปฏิบัติและการบำรุงรักษา
 5. การควบคุมศัตรูพืชและโรค
 6. การใส่ปุ๋ย
 7. วิธีการปลูกซ้ำเพื่อทดแทน
 8. การจัดทำงบประมาณขั้นพื้นฐาน
 9. การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและประโยชน์ของการได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO
image
image

นอกจากกิจกรรมวันปลูกปาล์ม และการเยี่ยมเยียนลูกค้าแล้ว ยูนิวานิชยังมีเพจ Facebook ที่มีการอัปเดตอยู่สม่ำเสมอ เพราะถือเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการติดต่อกับเกษตรกรรายย่อยเพื่อขอคำแนะนำและการสนับสนุนด้านต่างๆ

การสนับสนุนชุมชน

บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชน ในฐานะที่เป็นต้นแบบในชุมชนในแง่ของการจ้างงานและการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ยูนิวานิชมีความยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆมากมาย

ในแต่ละปี ยูนิวานิชบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อชุมชน โดยหลักๆจะเน้นด้านสุขภาพและการศึกษา

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้การสนับสนุน จากยูนิวานิช ในปี 2564

จุดตรวจโควิด อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ต.บางวัน จ.พังงา
วัดบางโทง จ.กระบี่
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
เทศบาล อ.ปลายพระยา
อ.เมือง จ.พังงา
โรงพยาบาลลำทับ จ.กระบี่
สหกรณ์อ่าวลึก จ.กระบี่
โรงพยาบาลปลายพระยา จ.กระบี่
โรงพยาบาลคุระบุรี จ.พังงา
แรงงานและสวัสดิการ จ.กระบี่
โรงพยาบาลอ่าวลึก จ.กระบี่
ม.10 อ.คุระบุรี จ.พังงา
โรงเรียนบางครั่ง จ.พังงา
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จ.กระบี่
กู้ภัยอ่าวลึก จ.กระบี่
บ้านหินลาด คุระบุรี จ.พังงา
ต.หลองทะเล จ.กระบี่
ต.ป่าบอน จ.พัทลุง
ม.2 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ จ.พังงา
นายอำเภอ คุระบุรี จ.พังงา

2564

 • สำหรับปี พ.ศ. 2564 ยูนิวานิชได้สนับสนุนโครงการเพื่อชุมชนด้วยเงินบริจาครวมกว่า 2 ล้านบาท แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นการมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพและการสนับสนุนการบรรเทาทุกข์จากโควิด

2563

 • บริษัทมอบกล้าไม้ยูนิวานิช จำนวน 33 ต้น ให้กับ นายดนัย สุขสกุล (นายอำเภออ่าวลึก)
 • บริษัทบริจาคเงิน 2,000 บาท เพื่อพัฒนากิจกรรม Run for Love
 • บริษัทได้บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนรางวัลและอาหารว่างในการพัฒนางานเพื่อผู้พิการ
 • บริษัทได้บริจาคเงิน 2,000 บาทเพื่อเป็นรางวัลสำหรับการประชุมนาวากาชาดประจำปี
 • บริษัทบริจาคเงิน 4,600 บาท เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ EPSON L3150 เพื่อใช้งานที่ศูนย์ดำรงธรรม (กระทรวงมหาดไทย) ตำบลอ่าวลึก
 • บริษัทบริจาคเงิน 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “ธรรมะเพื่อเยาวชน”
 • บริษัทบริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เตรียมอาหารให้กับศูนย์คัดกรอง อ.อ่าวลึก
 • บริษัทมอบข้าวสารจำนวน 20 กระสอบ มูลค่า 3,500 บาท ให้กับจุดคัดกรองหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านริมสวน
 • บริษัทมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ในโครงการ Pantry มูลค่า 15,000 บาท
 • บริษัทบริจาคเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 18,500 บาท ให้กับอิหม่ามมัสยิดบ้านหินลาด

2562

 • บริษัทมอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลปลายพระยา
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,000 บาท เพื่อจัดซื้อของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก อบต.วังใหม่
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ อบต.ป่าบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอน
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อของขวัญวันคนพิการสากล ประจำปี 2562
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสมทบทุนสโมสรฟุตบอลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระบี่ รุ่นที่ 6
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณชุดรปภ.ประจำหมู่บ้านอำเภอปลายพระยา จำนวน 40,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการติดตั้งศาลในพื้นที่
  บริษัทสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนมะปราง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมโต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 13,200 บาท
 • บริษัทสนับสนุนกองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอ่าวลึกผ่านชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องเรียน รวมเป็นเงิน 42,290 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนรางวัลการแสดงในวันรับปริญญาของหนูน้อย ณ โรงเรียนบ้านคลองพระยา
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีฯ จำนวน 10,000 บาท
 • บริษัทมอบกล้าปาล์มน้ำมันจำนวน 280 ต้น ให้กับโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ชรบ. หมู่บ้านปลายพระยา
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน 5,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันจำนวน 100 ต้น ให้กับกลุ่ม NSO 61 เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดขนาบนากเพื่อปลูกและจำหน่ายปาล์มที่ผลิตได้เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 • บริษัทสนับสนุนกล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 30 ต้น ให้กับนายก อบต.ท่าเสม็ด
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.ทุ่งไทรทอง จำนวน 5,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำรวจ
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานศาสนาของชาวไทยมุสลิม ณ มัสยิดนูรุ้ลมุตากิม
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนถ้วยรางวัล “วิ่งเพื่อการกุศล” ณ โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง
 • บริษัทสนับสนุนโครงการ เดิน-วิ่ง ประจำปี โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 5,000 บาท
 • บริษัทมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสูง อ่าวลึก จำนวน 3,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนกล้าปาล์มน้ำมันจำนวน 300 ต้น ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
 • บริษัทสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 150 ต้น ให้กับ พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง (ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 15 สนามกอล์ฟค่ายวชิราวุธ) เพื่อปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ 4
 • บริษัทสนับสนุนชุดนักกีฬาโรงเรียนอ่าวลึก จำนวน 3,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี
 • บริษัทสนับสนุนเงิน 3,000 บาท ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีและสุขภาพที่ดี
 • บริษัทมอบชุดนักกีฬาให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเหลียว จำนวน 3,000 บาท
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
 • บริษัทสนับสนุนงาน “รักลำทับ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 ต้น แด่พระปลัดโปษร ปัญญาวโร (รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางเงิน)
 • บริษัทสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 2,000 บาท
 • บริษัทช่วยสนับสนุนรางวัลเกษียณอายุราชการ จำนวน 2,000 บาท
 • บริษัทช่วยสนับสนุนประเพณีแห่เรือพระประจำปีเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 • บริษัทมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง อ่าวลึก ไร้พุง ปีที่ 9 จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก
 • บริษัทสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล จำนวน 2,000 บาท ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
 • บริษัทสนับสนุนเงินสนับสนุนกิจกรรมลอยกระทงบ้านหน้าสวน อำเภอปลายพระยา จำนวน 2,000 บาท
 • บริษัทร่วมสนับสนุนงานรักอ่าวลึกแฟร์ ครั้งที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินรางวัลงานมัจฉากาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 จำนวน 5,000 บาท
 • บริษัทมอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดกระบี่
 • บริษัทช่วยสนับสนุนรางวัลกิจกรรมร้านกาชาดในช่วงเทศกาลปีใหม่และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอปลายพระยา เป็นเงิน 5,000 บาท
 • บริษัทช่วยสนับสนุนรางวัลกิจกรรมร้านกาชาด ปีใหม่ และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอลำทับ จำนวน 5,000 บาท
 • บริษัทช่วยสนับสนุนรางวัลกิจกรรมร้านกาชาด ปีใหม่ และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภออ่าวลึก จำนวน 5,000 บาท
 • บริษัทช่วยสนับสนุนรางวัลกิจกรรมร้านกาชาด ปีใหม่ และงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2563 ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 5,000 บาท
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อส่งเสริมร้านกาชาดและเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

2561

 • บริษัทสนับสนุนเครื่องปรับอากาศขนาด 25,300 BTU จำนวน 1 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตอ่าวลึกใต้
 • บริษัทสนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดดอนมะปราง อำเภอชะอวด
 • บริษัทสนับสนุนบัตรกิจกรรม จำนวน 2 ใบ มูลค่า 4,000 บาท สำหรับโครงการ “ปันยิ้ม เติมรัก เติมสุข” ให้กับคนตาบอดจังหวัดกระบี่
 • บริษัทสนับสนุนเงิน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนเครื่องเสียงที่บ้านบางเหียนผู้ใหญ่บ้าน
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา โรงเรียนสันติธรรมวิทยา บ้านหินลาด
 • บริษัทมอบชุด ชรบ. (หมู่ที่ 4 ต.อ่าวลึกใต้) เป็นเงิน 10,000 บาท
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสมทบทุนร้านกาชาดเทศบาลเมืองระนอง (อำเภอกะเปอร์)
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณสร้างฝายชะลอน้ำคลองสินปุนลำทับ จำนวน 20,000 บาท
 • บริษัทร่วมบุญ 2,000 บาท เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก
 • บริษัทสนับสนุนมูลนิธิภูมิพลภิกขุ จำนวน 2,000 บาท
 • บริษัทมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท เพื่อผลิตชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้านตำบลบ้านกลาง
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันฟุตบอลให้กับ 8 หน่วยงาน อบต.ปลายพระยา จำนวน 20,000 บาท
 • บริษัทมอบคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เอกสาร 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,890 บาท ให้กับ สภ.ปลายพระยา
 • บริษัทสนับสนุนกล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 25 กล้า แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองท่อม เพื่อปลูกทดแทนที่นาสาธารณะของหมู่บ้าน
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อชุดกีฬาในงานกีฬา-กรีฑา ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพ ต.ป่าบอน
 • บริษัทมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดพังงา จำนวน 10,000 บาท แบ่งเป็น 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลให้กับ 5 องค์กรในตำบลอ่าวลึกใต้
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) อำเภอคลองท่อม
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอป่าบอน
 • บริษัทสนับสนุนกล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 220 ต้น ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ
 • บริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาฟุตบอลเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000 บาท
 • บริษัทมอบจักรยานจำนวน 3 คัน มูลค่า 4,500 บาท ให้กับงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ณ อำเภอป่าบอน
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนเสื้อกีฬาในโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ
 • บริษัทมอบเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์สนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านควนดิน จ.พัทลุง จำนวน 4,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์แหลมตะเคียนทอง อำเภอป่าบอน
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อถวายผ้าพระกฐินและส่งเสริมการศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
 • บริษัทมอบเงินรางวัลงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 อำเภอป่าบอน จำนวน 2,000 บาท
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก เพื่อสนับสนุนงาน “อ่าวลึก ไร้พุง”
 • บริษัทสนับสนุนร้านกาชาดจังหวัดกระบี่ อำเภออ่าวลึก จำนวน 10,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนร้านกาชาดจังหวัดกระบี่ อำเภอลำทับ จำนวน 10,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนร้านกาชาดจังหวัดกระบี่ อำเภอปลายพระยา จำนวน 10,000 บาท
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนในงาน “เหมืองแร่ หมื่นล้าน และงานกาชาดจังหวัดพังงา” อำเภอคุระบุรี

2560

 • บริษัทสนับสนุนเงิน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อาวุโส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำทับ
 • บริษัทมอบเงินสนับสนุนบัตรมวยการกุศล “ศึกชิงชัย อ่าวลึก” จำนวน 5,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอประชุมอำเภออ่าวลึก
 • บริษัทสนับสนุนการจัดงานวันประชาชนสากลที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 2,000 บาท สำหรับของขวัญ ของรางวัล หรืออาหารและเครื่องดื่ม
 • บริษัทมอบกากตะกอนน้ำมันจากโรงงานสยาม จำนวน 5 คันรถบรรทุก ให้กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา อบต.ดินอุดม ครั้งที่ 19/2560 จำนวน 2,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนสลากกาชาดไทยในกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 2,500 บาท
 • บริษัทมอบเงินให้ผู้ใหญ่บ้าน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมกีฬา ณ บ้านบางปรุ อำเภอกะเปอร์
 • บริษัทให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนอุปกรณ์ปิงปองของโรงเรียนอ่าวลึก ประกอบด้วย โต๊ะปิงปองพร้อมตาข่าย ไม้ปิงปอง ชุดละ 12,500 บาท
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับนายอำเภอลำทับเพื่อเป็นค่าเดินทางไปสักการะพระบรมศพ ร.9
 • บริษัทสนับสนุนกล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 500 ต้น ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
 • บริษัทสนับสนุนกล้าปาล์มน้ำมันจำนวน 220 ต้น ให้กับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.กระบี่ เพื่อปลูกในพื้นที่ว่างเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับสมาชิกกองร้อย
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการต่อเติมอาคารมัสยิด ตำบลนาคา จังหวัดระนอง
 • บริษัทช่วยสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ จำนวน 10,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนชุดผู้ตัดสินฟุตบอลให้กับทีมผู้ตัดสินคุระบุรี เสื้อสีดำ 3 ตัว และเสื้อสีเขียว 1 ตัว รวมเป็นเงิน 920 บาท
 • บริษัทสนับสนุนชุดกีฬาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเหลียว-ปลายพระยา จำนวน 6,300 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “แหลมสักเกมส์” ครั้งที่ 8 จำนวน 3,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนกล้าปาล์มน้ำมันจำนวน 300 ต้น ให้กับกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43
 • บริษัทสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กอำเภออ่าวลึก ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 7 คน พระยาเอฟซีคัพ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง จำนวน 2,000 บาท
 • บริษัทให้การสนับสนุนสร้างป้อมยามขนาด 4 x 6 เมตร พร้อมห้องน้ำ จำนวน 10,000 บาท ให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกของโรงพยาบาลปลายพระยา
 • บริษัทมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสูง
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนการอบรมศีลธรรมและโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • บริษัทสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จำนวน 10,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและมอบทุนการศึกษาในจังหวัดพัทลุง
 • บริษัทสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 ของสหกรณ์ปาล์มน้ำมันพังงา
 • บริษัทสนับสนุนเงิน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการประกวดนางนพมาศ ในงานลอยกระทง ตำบลปลายพระยา
 • บริษัทสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านควนควน จำนวน 2,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนร้านกาชาดจังหวัดกระบี่ อำเภอปลายพระยา จำนวน 10,000 บาท
  บริษัทสนับสนุนร้านกาชาดจังหวัดกระบี่ อำเภอลำทับ จำนวน 10,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนรางวัล อ่าวลึกเลิฟแฟร์ ครั้งที่ 10 ชิงเงิน 10,000 บาท
 • บริษัทสมทบทุนสร้างถนนไร้ฝุ่นและสนับสนุนถ้วยรางวัลจักรยานโรงเรียนบ้านคลองหยา จำนวน 3,000 บาท
 • บริษัทสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดกระบี่ อำเภออ่าวลึก จำนวน 10,000 บาท
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดงานวันประชาชนสากล จังหวัดกระบี่
 • บริษัทมอบเงินจำนวน 3,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ เพื่อสนับสนุนขนมหรือของรางวัลในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
 • บริษัทสนับสนุนการจัดนิทรรศการงานกาชาดประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา จำนวน 10,000 บาท