UNIVANICH PALM OIL PCL

คณะผู้บริหาร

team image
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มร.แฮร์รี่ โทมัส บร็อค
team image
กรรมการบริหารและหัวหน้าวิจัยปาล์มน้ำมัน
ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน
team image
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์
team image
นายช่างใหญ่
นายพิพิธ คล้ายสมบัติ
team image
ผู้จัดการสวนอาวุโส
นายสันติ สวนยศ
team image
ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ภูมิภาค
นายอดุลย์ค่า ขวัญแก้ว