Play Video
Play Video
image
image
Univanich Palm Oil PCL

น้ำมันปาล์มดิบ (CPO)

น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสีส้มขุ่นที่สกัดได้จากการบีบผลปาล์มสด ที่ยูนิวานิช เราควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวดจนถึงการสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามมาตรฐานสากล น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าพลังงาน ทั้งนี้ ยูนิวานิชได้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบไปยังโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ในการผลิตขนมปังกรอบ ครีมเทียม ไอศกรีม เครื่องสำอาง โอลีโอเคมี เช่น กรดไขมันและเมทิล การผลิตเอสเทอร์เช่นเดียวกับการผลิตไบโอดีเซล

ในด้านสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันปาล์มเป็นได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากต้นทุนราคาที่ถูกเนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่ที่สูงกว่าพื้ชชนิดอื่น รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการปรุงอาหาร น้ำมันปาล์มเหมาะสำหรับการทอดเนื่องจากมีจุดเกิดควันสูงตามธรรมชาติ และมีกลิ่นที่เป็นกลาง นอกจากนี้อาหารที่ทอดด้วยน้ำมันปาล์มยังคงความกรอบได้นานกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ จะเห็นได้ว่าน้ำมันปาล์มถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น บิสกิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือสเปรดอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือเครื่องสำอาง

ในส่วนของพลังงานหมุนเวียน น้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับทำไบโอดีเซล ไบโอดีเซลผลิตขึ้นโดยการกลั่นน้ำมันปาล์มด้วยแอลกอฮอล์พร้อมกับน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม ไบโอดีเซลถือว่ามีการเผาไหม้ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปเนื่องจากไม่มีกำมะถัน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก

ความต้องการน้ำมันปาล์มทั้งในส่วนของพลังงานทดแทนและสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการและการใช้น้ำมันปาล์มในอนาคตมีสัดส่วนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตของประชากรทั่วโลกพร้อมกับการแพร่หลายของน้ำมันปาล์มในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นในด้านสินค้าอุปโภคบริโภค

Univanich Palm Oil PCL

น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (PKO)

ในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากทะลายปาล์ม ผลพลอยได้ที่สำคัญประการหนึ่งคือ เนื้อในผลปาล์มซึ่งเป็นแกนกลางของผลปาล์ม เมล็ดในปาล์มเป็นที่ทราบกันดีว่าแข็งมาก ภายในมีสีขาวขุ่น ใช้ประโยชน์หลัก คือ คั้นเอาน้ำมัน เรียกว่า น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (PKO) ส่วนผลพลอยได้ที่เป็นของแข็งเรียกว่า เค้กเมล็ดในปาล์ม (PKC) ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

PKO มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์คล้ายกับน้ำมันมะพร้าว โดยมีกลิ่นและรสชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า สีเหลืองอ่อนแต่เป็นสีขาวและไม่มีกลิ่นเมื่อผ่านการกลั่น PKO เป็นที่นิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารในฐานะทางเลือกระดับพรีเมียมมากกว่าน้ำมันปาล์มดิบ นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง สบู่ หรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เช่น วิตามินเอ วิตามินอี

image
image
ทำในสิ่งที่เป็นไปได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

UNIVANICH

icon png

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ลูกผสมของยูนิวานิชระหว่าง Deli dura (D) และ Yangambi pisifera (P) มีต้นกำเนิดที่สามารถสืบย้อนกลับไปได้ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

icon png

ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ของเรา เรามีต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันจำหน่ายจากแปลงเพาะชำที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีของเราในจังหวัดกระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ...