ความยั่งยืน

เมื่อมีการปลูกปาล์มน้ำมันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยถือเป็นภูมิภาคที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันชนิดใหม่นี้ ผลผลิตถูกจำกัดด้วยฤดูแล้งที่รุนแรงในแต่ละปี และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเชิงพาณิชย์ ข้อจำกัดเหล่านี้ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ ทำให้เห็นว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของไทยไม่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีการพัฒนามากกว่าในมาเลเซียและอินโดนีเซียได้

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบให้กลายเป็นความจริง ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับสามของโลก โดยมีผลผลิตปีละกว่าสองล้านตัน ในการช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จนี้ บริษัทได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญ คือ  “สี่เสาหลักแห่งความยั่งยืน”

ความยั่งยืน

สี่เสาหลักแห่งความยั่งยืน